Kinderen raken steeds minder betrokken bij de natuur. Deze zorgelijke ontwikkeling was de aanleiding om NatuurWijs op te richten. NatuurWijs wil de relatie die kinderen hebben met de natuur versterken, om zo een basis te leggen voor een duurzame samenleving.

Ontwikkeling van NatuurWijs

NatuurWijs is ontstaan door een samenwerking tussen het NatuurCollege, Staatsbosbeheer en Universiteit Utrecht. Ook Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) en de PABO Theo Thijssen te Utrecht hebben bijgedragen aan de ontwikkeling. Meer over de ontwikkeling van NatuurWijs »

Visie en doelstelling

Kinderen zijn de toekomst. Wil die toekomst er voor onze planeet rooskleurig uitzien, dan is het essentieel dat kinderen respect en waardering hebben voor de natuur. Zodat ze opgroeien tot volwassenen die een duurzame samenleving nastreven.

Het hoofddoel van NatuurWijs is om bij kinderen bewustzijn te creëren voor de relatie tussen mens en natuur, en om hen die relatie zelf te laten ervaren. Wij willen dit realiseren door een lesprogramma voor natuuronderwijs op basisscholen te bieden. Meer over onze visie »

Bestuur en medewerkers

Het bestuur bestaat uit Mr. Drs. L.A.L.M. (Louis) Sturm, mevrouw I.E.E. (Irene) van Lippe-Biesterfeld, Prof. Dr. M.G.C. (Matthijs) Schouten, Prof. Dr. Ir. A.E.J. (Arjen) Wals en mevrouw D.M.J. (Debbie) Kamphuis MBA. Meer over het bestuur »

Voor de dagelijkse uitvoering is de directeur Drs. K.M. (Keelin) O'Connor verantwoordelijk. Meer over de medewerkers »

In de praktijk wordt het natuuronderwijs van NatuurWijs uitgevoerd door onze NatuurWijzers, samen met de leerkrachten van participerende scholen. Meer over onze NatuurWijzers »

Jaarverslag 2017 en jaarrekening 2017

Het jaarverslag van 2017 en de jaarrekening van 2017 kunt u hier inzien.