Naam van de instelling

Stichting NatuurWijs

KvK nummer

Breda 54888778

Contactgegevens

Zie contact.

Doelstelling

In de visie van NatuurWijs horen mensen en natuur bij elkaar en beïnvloeden zij elkaar.

Het doel van Stichting NatuurWijs is uiteindelijk om kinderen

  • zelf de verbondenheid tussen mens en natuur te ervaren en zichzelf te verwonderen over natuur (‘hart’)
  • door zelfontdekkend leren basiskennis over de natuur te laten opdoen (‘hoofd’)
  • vaardigheden aanreiken gericht op het verblijven in de natuur, spelen in de natuur en zorgen voor de natuur (‘handen’)

Hierdoor stimuleert NatuurWijs de ontwikkeling tot een betrokken houding ten opzichte van de natuur. Dit stelt hen nu en later in staat om zelfstandig en weloverwogen keuzes te maken ten opzichte van hun leefomgeving. Zo wordt op lange termijn een basis gelegd voor een duurzame samenleving.

Bestuurssamenstelling

Zie bestuur.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van Stichting NatuurWijs ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden voor de stichting.

Verslag van uitgevoerde activiteiten

U kunt hier het jaarverslag van 2017 inzien.

Financiele verantwoording

U kunt hier de jaarrekening van 2017 inzien.