Voorzitter

Debbie Kamphuis

Debbie Kamphuis, MBA is directeur divisie Beleven & Benutten bij Staatsbosbeheer en portefeuillehouder Jeugd. Daarvoor was zij onder andere directeur HRM Kennismanagement & Corporate Identiteit bij de Stoas Group Wageningen. Mensen en organisaties tot bloei brengen is haar persoonlijke drijfveer. Zowel zakelijk als privé daagt ze graag (jonge) mensen uit zich te ontwikkelen tot wie zij werkelijk zijn. In de overtuiging dat zij daarmee de meest zinvolle bijdrage leveren aan hun eigen leven en werken en dat van anderen. Staatsbosbeheer is één van de grondleggers van NatuurWijs.

Penningmeester

Louis Sturm

Mr. Drs. L.A.L.M. Sturm studeerde Nederlands recht en economie en was tijdens zijn loopbaan werkzaam als belastingadviseur. Daarnaast was hij als bestuurder/toezichthouder werkzaam bij diverse Stichtingen in de sectoren welzijn, ouderenzorg, zorg voor mensen met een beperking, studentenhuisvesting en huisvesting ouderen. Hij is thans bestuurder van twee eigenaarsstichtingen en enkele directiepensioenlichamen.

Leden

Irene van Lippe-Biesterfeld

I. E.E. (Irene) van Lippe-Biesterfeld richte in 2001 de Stichting Lippe-Biesterfeld NatuurCollege (NatuurCollege) op. Het inzicht dat wij onderdeel zijn van de natuur met haar diversiteit, biologisch, maar ook spiritueel, vormde daarbij de grondslag.Het NatuurCollege wil de verbondenheid van al het leven weer in herinnering brengen door middel van leeractiviteiten, trainingsprojecten, ronde tafels met het zakenleven, wetenschap, politiek en jongeren, publicaties, journalistieke producties en het vormen van een actief internationaal platform. Als we bewust leven vanuit verbondenheid, maken we het leven om ons heen niet meer kapot. Waar je je mee verbonden voelt, vernietig je niet. NatuurCollege is initiatiefnemer en tevens één van de grondleggers van NatuurWijs.

Matthijs Schouten

Prof. Dr. M. (Matthijs) Schouten is Hoogleraar Ecologie en Filosofie van het Natuurherstel aan de Universiteit van Wageningen. Hij is werkzaam bij Staatsbosbeheer en doceert verder aan de universiteiten van Cork en Galway (Ierland). Hij studeerde biologie, filosofie en letteren. De relatie tussen mens en natuur is een belangrijk thema in zijn werk. Hij heeft hier onder andere over geschreven in zijn boek 'Spiegel van de Natuur' en het vormt ook een wezenlijk onderwerp in zijn academisch onderwijs en onderzoek.

A.E.J. Wals

Prof. Dr. Ir. AEJ (Arjen) Wals is Hoogleraar Sociaal Leren & Duurzame Ontwikkeling aan Wageningen Universiteit (WUR). Hij is tevens Directeur Centrum Duurzame Ontwikkeling en Voedselzekerheid, UNESCO Chair Social Learning & Sustainable Development en Adlerbert Guest Professor, University of Gothenburg Adjunct Professor– Department of Natural Resources, Cornell University. In zijn onderzoek ligt de focus voornamelijk op leerprocessen die kunnen bijdragen aan het realiseren van een duurzame samenleving.


 

De bestuursleden van Stichting NatuurWijs ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden voor de stichting.