Stichting NatuurWijs heeft bestuur, een directeur, trainers en gastdocenten. Zij stellen zich hier voor.

Directeur

Keelin O'Connor

Drs. K.M. (Keelin) O'Connor is biologe en werkzaam bij Staatsbosbeheer als teamleider Jeugd Mens en Maatschappij. In die functie stuurt zij elf mensen aan die verantwoordelijk zijn voor de thema's jeugd, vrijwilligers, zorg en arbeidsparticipatie. Ze is vanaf het begin (2005) betrokken bij de ontwikkeling van het NatuurWijs-concept en de training van NatuurWijzers. De overtuiging dat natuur onontbeerlijk is voor een gezonde fysieke en mentale ontwikkeling van kinderen maakt dat zij zich met het hele NatuurWijs-team inspant om vele kinderen, vooral stadskinderen, NatuurWijs te laten ervaren.

Trainers

Coördinator traningen NatuurWijs Annelies Hupkes

Annelies Hupkes is coördinator trainingen. 'Het is een feest om iedere keer weer een groep NatuurWijzers of Spirit of Nature gidsen mee de natuur in te nemen in de workshops en trainingen. Ik stel me zo voor dat de NatuurWijzers en Spirit of Nature gidsen datzelfde ervaren als zij kids en volwassenen mee naar buiten nemen. De natuur op een gevoelsmatige intuitieve manier ervaren zorgt dat je er in opgenomen wordt. Dit geeft een duurzame verbinding met de natuur. Die blijft voor altijd.'

Prinses Irene van Lippe-Biesterveld

Irene van Lippe-Biesterfeld is bestuurslid en trainer. 'Ik ben als trainer verbonden aan NatuurWijs. Dit programma komt deels uit mij voort en het  is boeiend het verder praktisch mee uit te voeren. Ik ben agoog en geschoold in groepswerk, en intuïtief bewust waardoor ik mensen kan leren zich dieper te verbinden met de natuur en hun eigen innerlijke natuur.'

Trainer NatuurWijs Geertemarie de Gelder

Trainer Geertemarie de Gelder is bioloog en gespecialiseerd in natuur- en milieueducatie. Zij werkt als freelancer voor diverse organisaties. Tijdens de training verzorgt Geertemarie onderdelen die te maken hebben met het ontwerpen van activiteiten. Zij beheert ook de website en de Infotheek. 'Ik ervaar zelf heel sterk de binding met natuur. In de natuur ervaar ik rust en plezier en voel ik me een ander mens. Dit maakt mij ook een bewuste burger in het dagelijks leven. NatuurWijs is voor mij een programma dat precies hierover gaat: kinderen de binding met natuur laten ervaren en zo bijdragen aan een duurzame samenleving.'

Medewerker NatuurWijs Margret Nottë

Trainer Margret Notté is trainer en NatuurWijzer en gespecialiseerd in natuurbeleving en -educatie met kinderen. Ze heeft jarenlange ervaring als NatuurWijzer. Voor Stichting NatuurWijs is ze projectleider voor het project 'NatuurWijs voor kinderen uit aandachtswijken in de grote steden'. Margret wil kinderen graag laten ervaren hoe heerlijk het is om in verbinding te zijn met natuur. 'Zelf zou ik niet meer zonder kunnen, natuur haalt me uit mijn hoofd en brengt me naar mijn gevoel, ik kom tot rust. In de natuur ervaar ik een gevoel van vrijheid, geluk en dankbaarheid. Het is geweldig om dat ook te zien bij kinderen, die zo genieten van de natuur met NatuurWijs.'

Trainer van NatuurWijs Boudewien van Notten

Boudewien van Notten is trainer en NatuurWijzer in o.a. Amsterdam. Natuurwijs legt de nadruk ligt op ‘het hart’, het gevoel, het ontdekken van en experimenteren met je eigen verbinding met de natuur. Wat doet de natuur met jou? Wat brengt het je? En als je hart geraakt wordt, blijft het voor altijd bij je. En tegelijkertijd komt dan de vraag; Wat heb ik de natuur te bieden?

Natuurwijs/Spirit of Nature leert je dat de natuur ook naar ons kijkt, ons waarneemt. Zo kan er wederkerigheid ontstaan, net als in een menselijke relatie. Dat is wat ik zo bijzonder vind aan Natuurwijs. Het gaat niet alleen over kennis, maar over werkelijk contact maken met de natuur, over ervaren, met al je zintuigen en vanuit je intuitie. Als trainer van Natuurwijs en Spirit of Nature kan ik anderen vertrouwd maken met hun eigen relatie met de natuur. Deze laten voelen en verdiepen, zodat ook zij op hun manier kinderen of volwassenen mee kunnen nemen op hun ontdekkingsreis in de natuur.

Trainer van NatuurWijs Erna van de Wiel

Trainer Erna van der Wiel: 'Mijn motivatie om trainer NatuurWijzer te zijn is dat ik alle kinderen in Nederland de kans wil bieden om zelf te ontdekken hoe ze een relatie met natuur vanuit hun hart kunnen ontwikkelen. Daarbij train ik begeleiders die kinderen daadwerkelijk mee naar buiten nemen.'

NatuurWijzer en trainer Andy Liebrand

Andy Liebrand is trainer en NatuurWijzer. 'Ik heb vandaag lekker niks hoeven leren” is één van de mooiste kreten uit een kindermond aan het eind van een NatuurWijsdag. “Ze moesten eens weten” denk ik dan altijd maar! Met een uitgekiend en afwisselend programma kun je kinderen, maar ook jezelf, de dag van hun leven in de natuur geven. En dat is wat ik na al mijn ervaringen met NatuurWijs graag wil overbrengen aan NatuurWijzer in spee.'

NatuurWijzer en blogger Chantal Overgaauw

Chantal Overgaauw is NatuurWijzer en pedagogisch medewerker. Daarnaast schrijft ze al jaren over natuur en duurzaamheid, offline en online. Behalve journalist is ze fotograaf. Voor NatuurWijs schrijft ze blogs en onderhoudt ze de website. 'Ik wil door ervaringen van NatuurWijzers te delen docenten laten zien hoe leuk een dag of dagdeel met NatuurWijs is en hoezeer de kinderen ervan genieten. Het heeft enorme impact en een meerwaarde voor zowel de kinderen als het onderwijs.'

Gastdocenten

gastdocent NatuurWijs Jeroen Heindijk

Jeroen Heindijk verzorgt diverse onderdelen voor de training NatuurWijs. 'Echte duurzaamheid komt voort uit het samengaan van hart, hoofd en handen. NatuurWijs biedt dit kinderen en maakt hen zo tot natuurbeschermers van de toekomst. Door professionals hun passie te laten overdragen, worden in kinderharten zaadjes geplant voor de toekomst. Leerlingen pakken bij NatuurWijs natuur echt op, omdat ze het zelf beleven en meemaken. Ook ontdekken leerkrachten en kinderen kwaliteiten die ze in de klas nooit zagen.'

Trainer NatuurWijs Guy Sommerendijk

Guy Sommerdijk is biologiedocent op Pabo Theo Thijssen en verzorgt een onderdeel didactiek voor de training NatuurWijs.

Gastdocente Pauline Seebregts

Pauline Seebregst is gastdocente en verhalerverteller. Zij leert NatuurWijzers hoe ze kinderen kunnen boeien door spannende of mooie verhalen te delen. 'Voor mij is de natuur een bron van inspiratie, rust en verwondering. Iedere keer weer geniet ik ervan als deelnemers tijdens de trainingen van  Natuurwijs met hun eigen, vaak prachtige  en intense verhalen komen, over hoe zij  de natuur beleven.
Steeds weer lichten die kleine verhalen de enorme kracht en schoonheid van de natuur op. Een goed verteld verhaal  wordt vaak als verbindend en inspirerend  ervaren. Heel mooi om daaraan een bijdrage te mogen leveren!'