NatuurWijs is ontstaan door een samenwerking tussen het NatuurCollege, Staatsbosbeheer en Universiteit van Utrecht. Vanaf 2012 is NatuurWijs een zelfstandige stichting.

Ontstaansgeschiedenis

Een samenwerkingsverband tussen het NatuurCollege, Staatsbosbeheer en Universiteit Utrecht resulteerde in de ontwikkeling van NatuurWijs. Vanaf 2009 zijn Staatsbosbeheer en NatuurCollege samen verder gegaan met het uitvoeren en uitbreiden van NatuurWijs.

NatuurCollege

Volgens de filosofie van het NatuurCollege zijn mensen een deel van de natuur. Maar velen zijn de binding met de natuur kwijt. Het NatuurCollege wil de verbondenheid van al het leven weer in herinnering brengen door middel van leeractiviteiten, projecten, publicaties en het vormen van een actief internationaal platform. Als we bewust leven vanuit verbondenheid, maken we het leven om ons heen niet meer kapot. Waar je je mee verbonden voelt, vernietig je niet.

Het NatuurCollege is initiatiefnemer van NatuurWijs en levert menskracht en expertise voor het begeleiden van groepen in het bereiken van een diepere relatie met natuur.

Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beheert ruim 250.000 ha natuur in Nederland. Zij wil een zorgen voor een goede groene leefomgeving voor mens, plant en dier.

Staatsbosbeheer ziet educatie als een belangrijke taak. Zij probeert er voor te zorgen dat kinderen vaker in de natuur komen. Staatsbosbeheer wil kinderen liefde en respect voor de natuur meegeven. Nu verwondering en nieuwsgierigheid zaaien, betekent straks respect en betrokkenheid oogsten. Daarnaast is contact met de natuur belangrijk voor een gezonde en veelzijdige ontwikkeling van kinderen.

Behalve gebieden, stelt Staatsbosbeheer menskracht en expertise ter beschikking aan NatuurWijs.

Universiteit Utrecht

De vakgroep ‘Didactiek van de biologie’ en de vakgroep ‘Natuur- en milieueducatie (NME)’ van de Universiteit van Utrecht waren in de pilotfase samenwerkingspartner van NatuurWijs en zorgden voor het vernieuwende didactische kader en het ontwikkelen van voorbeeldlesprogramma's.