De aarde is ons thuis. Samen met alles wat leeft maken wij deel uit van een groter geheel.

Visie en doelstelling

In de visie van NatuurWijs horen mensen en natuur bij elkaar en beïnvloeden zij elkaar. Het is onze wens dat kinderen deze relatie zelf ervaren, zodat zij opgroeien tot volwassenen met respect voor de natuur. Op deze manier wil NatuurWijs bijdragen aan een duurzame toekomst.

Het doel van Stichting NatuurWijs is om kinderen:

  • zelf de verbondenheid tussen mens en natuur te laten ervaren en zich te laten verwonderen over natuur (‘hart’)
  • door zelfontdekkend leren basiskennis over de natuur te laten opdoen (‘hoofd’)
  • vaardigheden aan te reiken gericht op het verblijven in de natuur, spelen in de natuur en zorgen voor de natuur (‘handen’)

Hierdoor stimuleert NatuurWijs de ontwikkeling tot een betrokken houding ten opzichte van de natuur. Dit stelt hen nu en later in staat om zelfstandig en weloverwogen keuzes te maken ten opzichte van hun leefomgeving. Zo wordt op lange termijn een basis gelegd voor een duurzame samenleving.