NatuurWijs heeft geen vaste programma's of lespakketten. Als leerkracht geeft u, samen met de NatuurWijzer, zelf invulling aan de lessen in de klas en de buitenlessen.

Rode draad

Samen kiezen jullie een 'rode draad' voor de lessen, bijvoorbeeld 'voorjaar', 'biodiversiteit' of 'voedsel'. U kunt aansluiten bij uw methode of bij een project op school. 

Programma samenstellen

In overleg met de NatuurWijzer bepaalt u of u voor een themales gedurende een paar uur naar buiten gaat, een hele dag, of meerdere dagen. Lees hier meer over de mogelijkheden. Vervolgens stellen docent en NatuurWijzer gezamelijk een programma op voor de lessen. U kunt zelf of samen de activiteiten bedenken of kiezen uit de voorbeeldactiviteiten van NatuurWijs. Deze staan in de Infotheek op deze website, waarvoor u de inloggegevens krijgt wanneer u meedoet aan het NatuurWijs-programma.

U kiest samen met de NatuurWijzer activiteiten die aansluiten bij het natuurgebied, de passie van de NatuurWijzer, de ervaringen en leefwereld van de leerlingen en de methode voor natuuronderwijs die de school gebruikt. Ook kan aangesloten worden bij andere vakken, zoals taal, rekenen, geschiedenis of aardrijkskunde. De 'rode draad' maakt van alle activiteiten een samenhangend programma.