Elk natuurgebied is anders, elke klas is anders. Daarom bepalen de leerkracht en de NatuurWijzer samen de inhoud van het programma. Het begint allemaal met een 'rode draad', met een een centraal concept zoals 'voedsel' of 'voortplanting'.

Leerkracht en NatuurWijzer kiezen en verkennen samen een natuurgebied, zo dicht mogelijk bij de school. Daar stellen ze de programma's voor de buitendagen en in de klas samen. Deze laten ze aansluiten bij het natuurgebied, de passie van de NatuurWijzer, de ervaringen en leefwereld van de leerlingen en de methode voor natuuronderwijs die de school gebruikt. Ook kan aangesloten worden bij andere vakken zoals rekenen, geschiedenis of aardrijkskunde. De 'rode draad' maakt van alle activiteiten een samenhangend programma. 

Elk programma is op maat, maar om u toch een idee te geven kunt u hier een voorbeeldprogramma bekijken.

Infotheek

De NatuurWijzer en de leerkracht kunnen zelf activiteiten bedenken of gebruik maken van de voorbeeldactiviteiten die NatuurWijs heeft ontwikkeld. Voor deelnemende scholen en NatuurWijzers is er op de website een infotheek beschikbaar met vele voorbeeldactiviteiten.