Onze online privacyverklaring is ontworpen om je te informeren over onze verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens.

Privacyverklaring


Datum van ingang: 25 mei 2018
 
Onze online privacyverklaring is ontworpen om je te informeren over onze verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens. Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer voor onze (financiële) administratie. 
Daarnaast houden we bij welke trainingen je hebt gevolgd en op welke terugkomdagen je aanwezig bent geweest. 

Indien je aangegeven hebt dat je op de hoogte gehouden wenst te worden van toekomstige trainingen houden wij dit bij, zodat we je tijdig kunnen informeren over nieuwe trainingsdata. 
Wij gebruiken je emailadres om max 4 lesbrieven per jaar te sturen via mailchimp. Indien je deze niet meer wenst te ontvangen kun je de instructies volgen zoals beschreven in elke lesbrief. 

Wie beheert jouw persoonsgegevens?

Stichting NatuurWijs beheert jouw persoonsgegevens en zorgt voor passende beveiliging van jouw persoonsgegevens, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en conform de huidige stand van techniek en geldende standaarden. Alleen medewerkers voor wie het noodzakelijk is, hebben toegang tot je persoonsgegevens. Alle medewerkers (inclusief externen) hebben een geheimhoudingsplicht.

Met wie delen wij jouw persoonsgegevens?

We wisselen persoonlijke informatie niet uit met derden, tenzij dat een duidelijk praktisch doel dient, zoals bv het eerste contact leggen tussen een school en een NatuurWijzer. We zullen je dan altijd laten weten aan wie we je gegevens hebben doorgegeven.
Verder maken we gebruik van het programma e-Boekhouden.nl voor onze boekhouding en hierin staan uw persoonlijke gegevens.
Voor de controle op de financiële administratie werkt Stichting NatuurWijs samen met BDO Breda. Onze communicatie wordt verzonden vanuit mailchimp, hier is alleen jouw emailadres bekend.
We maken gebruik van Survey Monkey voor het uitsturen van evaluaties, ook hier is alleen jouw emailadres bekend.
Met alle bovenstaande leveranciers, heeft Stichting NatuurWijs een verwerkersovereenkomst afgesloten die voldoet aan alle AVG-bepalingen.
Uitsluitend indien Stichting NatuurWijs hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht op inzage, aanpassen en verwijderen van jouw persoonsgegevens.
Om jouw persoonsgegevens in te zien, te verwijderen of te corrigeren, stuur je een e-mail naar administratie@natuurwijs.nl vanaf het e-mail adres waarvan je deze informatie wil weten of laat ons weten om welk e-mail adres het gaat. Wij zullen jouw verzoek binnen 4 weken behandelen. 

Welke cookies gebruiken wij?

Als je onze website bezoekt om informatie te verkrijgen worden bepaalde gegevens verzameld en geanalyseerd, zoals de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina's en bezochte vorige internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina's te verbeteren en deze site beter op gebruikerswensen aan te passen. Stichting NatuurWijs verzamelt via deze website geen persoonsgerichte informatie behalve de informatie die je ons zelf ter beschikking hebt gesteld via het contact of aanmeldingsformulier.

Hoelang bewaren we jouw persoonlijke gegevens?

Wij bewaren jouw persoonlijke gegevens nog 7 jaar (ivm de fiscale bewaarplicht) nadat deze nodig waren voor de (financiële) administratie.

Deze website is niet bedoeld voor personen jonger dan 18 jaar.

Onze website is niet gericht op of bedoeld voor personen jonger dan 18 jaar en Stichting NatuurWijs verzamelt niet bewust informatie op onze website van personen jonger dan 18 jaar. 

Wat kun je doen als je een klacht hebt?

Indien je van mening bent dat Stichting NatuurWijs je persoonsgegevens niet correct verwerkt, stuur dan een e-mail naar administratie@natuurwijs.nl.
Als je het contact met Stichting NatuurWIjs wilt beëindigen bewaren wij je gegevens nog 7 jaar ivm de fiscale bewaarplicht. Indien je wil dat jouw gegevens direct verwijderd worden, kan je dat kenbaar maken via administratie@natuurwijs.nl.Je verzoek zal zo snel mogelijk, maar altijd uiterlijk binnen 4 weken worden behandeld.


Voor overige vragen kan je mailen naar info@natuurwijs.nl