NatuurWijs in tijden van Corona

Op 6 mei heeft premier Rutte een versoepeling van de Corona maatregelen aangekondigd. De PO-raad adviseert in het ‘protocol opstart basisonderwijs’ om voorlopig nog geen excursies te organiseren, maar biedt ruimte aan scholen om zelf keuzes te maken passend bij de situatie. Belangrijk aandachtspunt hierbij is het beperken van ‘verplaatsingen’. Na uitvoerig overleg met de PO-raad zien we vanuit NatuurWijs geen bezwaren om met kinderen buiten natuuronderwijs te geven, uiteraard met inachtneming van de Corona voorschriften.

Hoe gaan we als NatuurWijs hiermee om? 
Vanaf 1 juni kunnen er weer natuurdagen worden ingepland. De wensen en mogelijkheden van de scholen zijn hierbij leidend. Wij hebben onze NatuurWijzers gevraagd contact op te nemen met de scholen die afspraken hadden staan vanaf 1 juni, om na te gaan of de afspraken door kunnen gaan.  Ook zullen de NatuurWijzers de scholen benaderen voor de natuurdagen die gepland stonden tot 1 juni om indien gewenst nieuwe afspraken in te plannen.

Voorschriften inzake Corona vanuit NatuurWijs zijn op dit moment: 
- Een NatuurWijzer die verkoudheidsklachten heeft gaat niet op pad met de kinderen. Indien mogelijk wordt een collega NatuurWijzer ingezet.
- De afspraken met betrekking tot veiligheid (social distancing) die op de betreffende school van kracht zijn, gelden ook tijdens de natuurdag. Algemeen geldt: Volwassenen (NatuurWijzer en leerkracht) houden 1,5m afstand, zoveel mogelijk ook tot de kinderen. 1,5m afstand tussen de leerlingen is niet nodig.
- Er gaan geen hulphouders mee (of zo min mogelijk als het protocol van de school dit toelaat)
- Bij voorkeur verplaatsing te voet of met de fiets, van en naar het natuurgebied om verplaatsingen onder begeleiding van volwassenen te voorkomen. 

Wij wensen alle leerkrachten en kinderen veel succes toe met het weer naar school gaan onder deze nieuwe omstandigheden.

Ook nu de basisscholen weer opengaan, wil NatuurWijs graag leerkrachten en ouders ondersteunen. Klik hier voor leuke natuuropdrachten voor rond de school, in de tuin of dichtbij huis, voor onderwijs of om lekker even buiten bezig te zijn.

Voor alle vragen is onze backoffice bereikbaar via info@natuurwijs.nl. Zie ook de veelgestelde vragen: FAQ