NatuurWijs in tijden van Corona

Op 6 mei heeft premier Rutte een versoepeling van de Corona maatregelen aangekondigd. Vanaf 8 juni zijn de scholen weer volledig open. Na uitvoerig overleg met de PO-raad zien we vanuit NatuurWijs geen bezwaren om met kinderen buiten natuuronderwijs te geven, uiteraard met inachtneming van de Corona voorschriften.

Wat is er mogelijk?
Vanaf 1 juni kunnen er weer natuurdagen worden ingepland. De wensen en mogelijkheden van de scholen zijn hierbij leidend. Natuurlijk gaan we het liefst weer hele dagen met de kinderen op pad in een heerlijk natuurgebied. Als dat nog niet mogelijk is denken onze NatuurWijzers graag mee in creatieve oplossingen:

- Er is vaak natuur op loop- of fietsafstand van de school, dat kan een park zijn, een schooltuin of een groen schoolplein. Als de natuur in de buurt van de school weinig mogelijkheden biedt, kunnen we een verkort programma aanbieden.

- Er kan bij de invulling van het programma gekozen worden voor activiteiten waarbij geen hulpouders nodig zijn. Daarnaast zijn er al klassen waarbij 2 leerkrachten meegaan, of een extra klasse-assistent in plaats van hulpouders.

- Het is  mogelijk de natuur naar de school te brengen: een les op het schoolplein of in de klas.

- NatuurWijs heeft een ruim aanbod van doe-activiteiten om als leerkracht zelf met de kinderen naar buiten te gaan. Kijk op onze pagina 100+ natuuropdrachten voor inspiratie.

Voorschriften inzake Corona vanuit NatuurWijs zijn op dit moment: 
- Een NatuurWijzer die verkoudheidsklachten heeft gaat niet op pad met de kinderen. Indien mogelijk wordt een collega NatuurWijzer ingezet.
- De afspraken met betrekking tot veiligheid (social distancing) die op de betreffende school van kracht zijn, gelden ook tijdens de natuurdag. Algemeen geldt: Volwassenen (NatuurWijzer en leerkracht) houden 1,5m afstand, zoveel mogelijk ook tot de kinderen. 1,5m afstand tussen de leerlingen is niet nodig.
- Er gaan geen hulphouders mee (of zo min mogelijk als het protocol van de school dit toelaat)
- Bij voorkeur verplaatsing te voet of met de fiets, van en naar het natuurgebied om verplaatsingen onder begeleiding van volwassenen te voorkomen. 

Wij wensen alle leerkrachten en kinderen veel succes toe met het weer naar school gaan onder deze nieuwe omstandigheden.

Voor alle vragen is onze backoffice bereikbaar via info@natuurwijs.nl. Zie ook de veelgestelde vragen: FAQ