Ook in 2021 korting voor scholen in aandachtswijken.

NatuurWijs heeft een fonds om scholen uit aandachtswijken van de steden korting te kunnen geven voor deelname aan de 3-daagse of het Bosuitje. Door een bijdrage van sponsoren is het fonds voldoende gevuld om ook in 2021 60% korting te kunnen geven aan scholen uit aandachtswijken. De eigen bijdrage per klas voor een 3-daagse bedraagt met korting €195 (normale prijs €495) en voor een Bosuitje van een dag €80 (normale prijs €195).

Tevens is er voor scholen uit aandachtswijken een vergoeding mogelijk voor vervoerskosten van de kinderen naar het natuurgebied en terug naar de school. De school kan achteraf 50% van de vervoerskosten bij NatuurWijs declareren, met een maximum van het bedrag dat aan NatuurWijs is betaald. Dus voor een 3-daagse maximaal €195 en voor een Bosuitje maximaal €80. Voeg een kopie van de vervoersbewijzen (betaalbewijs) als bijlage bij het declaratieformulier.

Deze regeling voor aandachtswijken geldt niet in combinatie met andere kortingsregelingen tenzij anders aangegeven. Er is korting mogelijk zolang het fonds toereikend is.

Stem vooraf af via info@natuurwijs.nl of de school in aanmerking komt voor de korting.