Thema lesbrieven

Vraag gratis de nieuwe herfst lesbrief ‘Alles stroomt’ aan.
Deze lesbrief gaat over beweging van de aarde, dieren en planten. Het sluit aan bij het thema van de Kinderboekenweek: “Vervoersmiddelen: reis mee...!” In deze lesbrief lees je interessante weetjes over de beweging in de natuur, doe-opdrachten om met kinderen op onderzoek uit te gaan in de natuur en activiteiten voor in de klas en op het schoolplein voor groep 1 t/m 8.