Thema lesbrieven

Vraag gratis de nieuwe lente lesbrief ‘Natuur? Reken maar!’ aan.

In deze lesbrief vind je leuke doe-opdrachten ter inspiratie om met kinderen van groep 1 t/m 8 buiten te rekenen. Met voorbeelden hoe je buiten kunt tellen, ordenen, patronen ontdekken, meten, wegen, sommen maken en nog veel meer.