Thema lesbrieven

Vraag gratis de nieuwe winter lesbrief ‘Sporen’ aan.
Een speurneus ziet overal sporen!  We leven op deze aarde samen met heel veel dieren om ons heen. Ook in en om de school zijn met een beetje speurwerk veel sporen van dieren te vinden. In deze lesbrief vind je leuke weetjes en doe-opdrachten ter inspiratie om met kinderen van groep 1 t/m 8 op zoek te gaan naar diersporen, in een bos of park of rond de school. Zo komen de kinderen meer te weten over de dieren in hun directe omgeving.