Thema lesbrieven

Vraag gratis de nieuwe winter lesbrief ‘Natuurkracht’ aan. Mensen, dieren en andere levende wezens hebben energie nodig om in leven te blijven, zich te bewegen en voort te planten. Ze halen deze energie uit voeding. Daarnaast hebben mensen energie nodig om apparaten te laten werken. Alle energie komt uit de natuur. Een lesbrief vol basiskennis over energie, nadenkertjes en leuke opdrachten voor groep 1 t/m 8.

Na aanmelding ontvang je 4x per jaar gratis een nieuwe lesbrief, passend bij het seizoen. In elke lesbrief vind je leuke weetjes en interessante doe-opdrachten om met kinderen buiten én in de klas uit te voeren.