De ambassadeurs van Stichting NatuurWijs zijn:

Peter Borgdorff, Directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn

'De wereld waarop wij leven bestaat uit natuur. Alles wat wij als mensen gebruiken komt op de één of andere manier uit de natuur. Zonder bodemschatten, zonder planten, dieren en mensen, zonder de lucht die we inademen zou ons leven niet bestaan. Met alles wat we vinden in de natuur zijn wij in staat de wereld te bouwen waarin wij leven. 

De natuur is ons gegeven, maar niet vanzelfsprekend. Alleen door goed beheer kunnen we de wereld weer doorgeven aan onze kinderen en toekomstige generaties. Waardering en respect voor de natuur is daarvoor een eerste voorwaarde. De Stichting Natuurwijs biedt kinderen programma’s om dat besef bij te brengen. Dat is mooi, maar het is meer dan dat. Als kinderen de natuur ‘leren’ zullen zij de waardering en het respect voor de natuur ook meedragen en overdragen tijdens hun leven. Het is een investering in de toekomst daar mee bezig te zijn.'

 

 

Willem Ferwerda, Directeur – initiatiefnemer van Commonland

'Wilde dieren en planten inspireren me. Het geeft me energie en maakt me intens blij. Al sinds mijn jeugd ben ik gefascineerd door dieren en planten, de natuur in het geheel. Als kind ving ik insecten en reptielen op vakantie om ze van dichtbij te kunnen bekijken. En ze keken terug. Al slenterend door de natuur werd ik rustig: het bracht me dicht bij me zelf. Ik heb het geluk gehad dat ik de eenheid met de natuur al op jonge leeftijd mocht ervaren.

Als tropisch ecoloog heb ik het voorrecht dat ik mag werken aan het behoud en herstel van natuur in allerlei landen voor internationale organisaties. En hoewel het niet goed gaat met de wereldwijde ecosystemen, zie ik het als een positieve ontwikkeling dat overal ter wereld mensen zich meer en meer inzetten voor natuurbehoud en -herstel. Dat geeft me veel vertrouwen in de toekomst van de komende generaties om een duurzame wereld op te bouwen.  

Kinderen de mogelijkheid geven om in contact te komen met de natuur: dat zou gewoon moeten zijn, onderdeel van elk schoolsysteem. Een basisrecht in een wereld waar steeds meer mensen in steden wonen. Natuurbeleving is een medicijn tegen veel ellende, het geeft je evenwicht. De missie van NatuurWijs ondersteun ik van harte, omdat ik weet wat het mij heeft gebracht om de natuur als bron van wijsheid te mogen koesteren.' 

Lodewijk Hoekstra, TV-presentator van o.a. Green Kids (RTL4), oprichter Green Label

Een wereld waarin mens en natuur in harmonie leven, zonder armoede, conflicten en roofbouw. Het lijkt een ideaal, maar ik zie het als een noodzaak dat we respectvol met onze planeet omspringen. Anders zullen wij als mens het niet ver brengen. Gezien de stand van zaken op dit moment zullen we de nieuwe generatie harder dan ooit nodig hebben om het tij te keren.

Kinderen moeten al vroeg in hun leven ervaren hoe bijzonder de natuur is en wat de natuur hun te bieden heeft. Zodra ze ‘natuur-wijs’ zijn zullen ze daar ook naar handelen. Ik spreek uit ervaring, mijn jeugd was vol met onbezorgd buiten zijn, daardoor is de liefde voor het groen gegroeid en probeer ik duurzaam te leven. Duurzaam leven is onlosmakelijk verbonden met groen en natuur, maar we komen steeds verder van de natuur af te staan en kinderen komen steeds minder van de natuur. Ik heb daarom ook een tv-programma (GreenKids) voor kinderen bedacht. Daarmee heb ik hetzelfde doel voor ogen als NatuurWijs: om kinderen alles te leren over de schoonheid van de natuur. Daar hebben ze recht op! Tijd om het tij te keren, tijd voor NatuurWijs!

 

André Kuipers, Ruimtevaarder

'Er bestaat niet zoiets als ‘de mens én de natuur’. Mensen zijn onderdeel van de natuur. Het is heel belangrijk dat kinderen al van jongs af aan met de natuur in contact komen en beseffen dat we een eenheid vormen. Zonder natuur kan een mens niet overleven!

Vanuit de ruimte heb ik met eigen ogen kunnen zien hoe kwetsbaar de natuur op onze planeet is. Houtkap, erosie, luchtvervuiling – het is van bovenaf allemaal goed zichtbaar. Aan ons de taak om voorzichtig met onze aarde om te gaan.

Het is belangrijk om ‘de natuur’ via het onderwijs bij kinderen te brengen, zodat ze op een praktische manier met de natuur bezig kunnen zijn. Zoiets blijft je altijd bij, en later, als onze kinderen groot zijn, zullen ze deze ervaring in hun handelingen meenemen en doorgeven aan volgende generaties.'

 

Ahmet Taskan, Voorzitter Corendon Foundation

foto Ahmed Taskan

'Wij zijn met z’n allen een onderdeel van deze wereld. Alles in onze wereld is op een natuurlijke wijze in evenwicht en harmonie.  Wij dienen als mens op een zorgvuldige hiermee om te gaan om een leefbare leefomgeving te hebben én achter te kunnen laten voor volgende generaties.

Ik ben opgegroeid met natuur, wandelen, bomen klimmen en met dieren en planten. In de natuur kom ik tot rust, krijg ik energie en kan ik mijn gedachten ordenen. Ook kan ik eindeloos genieten van de bijen die ik in onze tuin houd samen met mijn kinderen en van andere insecten. Dit vormt je mede…

Om het belang van de natuur en duurzaamheid te laten internaliseren bij de individuen, ben ik van mening dat de kinderen zo vroeg mogelijk in aanraking moeten komen met de natuur, zodat zijn ook een binding krijgen met de natuur. Wanneer kinderen hierin goed begeleid worden, heeft dit een positief effect op hun leven en dat van anderen.

Ik hoop de boodschap van NatuurWijs binnen nieuwe netwerken te kunnen verspreiden waardoor kinderen, met name in de grote steden in de achterstandsbuurten, in aanraking komen met de natuur en zo uiteindelijk meebouwen aan een duurzame wereld.'