Natuureducatie

Natuureducatie start bij NatuurWijs. De natuur is ons leslokaal. We bieden natuureducatie dat uitdagend en leuk is voor kinderen in het basisonderwijs. De kinderen leren spelenderwijs, door zelf te ontdekken over de natuur. Want toegegeven, zelf een duizendpoot over je hand laten lopen beklijft beter dan honderd plaatjes in een boek. Wij verzorgen natuurdagen in schoolverband aan kinderen van groep 1 tot en met groep 8, brede scholen en BSO’s. Neem een kijkje op onze locatie-pagina om te zien waar we bij jou in de buurt natuureducatie kunnen uitvoeren.

Activiteiten in de natuur

Ga samen met een deskundige NatuurWijzer op pad. De NatuurWijzer heeft beroepsmatige kennis van de natuur en is uitgebreid getraind in didactische vaardigheden. De activiteiten in de natuur betrekken alle zintuigen, zodat het een echte belevenis wordt. Kinderen zien, horen, voelen en ruiken de natuur. Op deze manier ontdekken, leren en ervaren ze op interactieve wijze alles wat het te bieden heeft.

De inhoud van de natuurdagen wordt door de NatuurWijzer in overleg met de school of leerkracht bepaald. Het wordt afgestemd op de kinderen, leerdoelen, natuurmethode en thema’s op school. Activiteiten kunnen uiteenlopen van vogelnestjes maken tot het sluipen om een ree te spotten en van een stilte wandeling tot een levend kwartetspel. Alle activiteiten passen binnen een gekozen concept (bijvoorbeeld voedselketen) en context (bijvoorbeeld het werk van de boswachter) en vormen een logisch geheel. Uiteraard is het gekozen natuurgebied en het seizoen leidend.

Natuureducatie in drie varianten

Bij NatuurWijs heb je de keuze uit drie verschillende varianten. Met het Bosuitje ga je één schooldag of dagdeel de natuur in met een professionele NatuurWijzer. Hierbij ligt de nadruk op onderzoekend leren in de natuur binnen een thema naar keuze. Ervaar de natuur met hart, hoofd en handen met het gekozen thema als rode draad door de dag heen.

Bij de 3-Daagse gaat een klas drie dagen per schooljaar de natuur in. Elke natuurdag wordt aangevuld met een voorbereidende les en een verwerkingsles in de klas door de leerkracht. Haal het meeste uit de 3-Daagse door te kiezen voor drie schooldagen in verschillende seizoenen.

NatuurWijs Leerlijn voor groep 1 tot en met 8 zijn drie schooldagen per jaar de natuur in voor alle groepen ter vervanging van een natuurmethode. Inhoudelijk sluit de natuureducatie aan bij de kerndoelen 39, 40 en 41 en is de Leerlijn gebaseerd op de TULE leerdoelen. Voorafgaand aan de natuurdagen geeft de leerkracht een voorbereidende les in de klas, en na afloop een verwerkingsles.

Download hier de digitale folder.

Waarom natuurwijs?

De NatuurWijs werkwijze

De volgende punten zijn kenmerkend voor NatuurWijs en onderscheidend ten opzichte van andere natuureducatieve programma’s:

De natuur als klaslokaal

Uitdagende en ervaringsgerichte natuureducatie buiten in de natuur. Zelfontdekkend leren in de natuur, van de natuur, over de natuur. Beestjes zoeken, een stilte wandeling, zelf een vogelnestje maken, dennen zagen op de hei, sluipen om een ree te spotten. De activiteiten sluiten aan bij wat het natuurgebied te bieden heeft.

Hart, hoofd, handen

Tijdens natuurdagen voeren de kinderen afwisselende uitdagende activiteiten uit, bestaande uit de drie kerncomponenten ‘hart’ (beleving, ervaring), ‘hoofd’ (kennis) en ‘handen’ (vaardigheden). De eigen ervaring wordt gekoppeld aan basiskennis over de natuur.

Deskundige NatuurWijzers

De kinderen gaan met de leerkracht de natuur in onder leiding van een deskundige NatuurWijzer. De NatuurWijzer heeft beroepsmatig kennis van de natuur (bv als boswachter, natuurgids, bioloog) en is getraind in didactische vaardigheden.

Maatwerk

De inhoud van de natuurdagen wordt door de Natuurwijzer in overleg met de leerkracht bepaald. De natuurdagen worden afgestemd op de kinderen, de leerdoelen, natuurmethode en thema’s op school. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van het gekozen natuurgebied en het seizoen.

Didactische basis

De concept-context methode vormt de didactische basis onder de buitendagen. Alle activiteiten passen binnen de gekozen concepten (bv voedselketen) en context (bv het werk van de boswachter). Het programma is een logisch geheel zodat de kinderen begrijpen waarom ze de opdrachten doen. 

Kerndoelen

NatuurWijs sluit aan bij de kerndoelen 39, 40 en 41: de natuurdagen kunnen lesvervangend of aanvullend aan de natuurmethode van de school worden ingezet.  De natuurdagen zijn bij uitstek geschikt om vakoverstijgend aan te sluiten bij thematisch onderwijs.