Natuureducatie

Tijdens de natuurdagen van NatuurWijs ligt de nadruk op het beleven en ervaren van de natuur. Je gaat samen met een deskundige NatuurWijzer op pad. De NatuurWijzer heeft beroepsmatige kennis van de natuur en is uitgebreid getraind in didactische vaardigheden. Kinderen leren veel meer door iets zelf te ontdekken met alle zintuigen, zodat het een echte belevenis wordt. De kinderen kunnen de natuur zien, voelen, horen, ruiken en zelfs proeven. NatuurWijs geeft natuuronderwijs in schoolverband aan kinderen van groep 1 t/m 8, brede scholen en bso’s. De programma's worden op maat gemaakt en sluiten aan bij de kinderen, de leerdoelen, de natuurmethode van school, het seizoen en het natuurgebied.

In de natuur zijn heeft ook een positief effect voor de algemene ontwikkeling van kinderen. Kinderen die veel in de natuur zijn:
√   kunnen beter omgaan met stressvolle gebeurtenissen
√   overwinnen hun angsten en verleggen hun grenzen
√   kunnen zich beter concentreren
√   zijn in beweging en blijven makkelijker op een gezond gewicht
√   voel zich verbonden met de natuur, nu én later

Met de klas tot over je oren het groen in!       Kies jouw programma:

Bosuitje van een dag

Lekker de hele dag de natuur in met de klas onder leiding van een professionele NatuurWijzer. De nadruk ligt op onderzoekend leren: de natuur ervaren met alle zintuigen en tegelijkertijd spelenderwijs, zelfontdekkend leren. De natuur ervaren met hart, hoofd en handen.

Driedaagse in de natuur

Drie dagen per schooljaar ga je samen met de hele klas de natuur in. Elke natuurdag wordt aangevuld met een voorbereidende les en een verwerkingsles in de klas door de leerkracht. Haal het meeste uit de 3-Daagse door te kiezen voor drie schooldagen in verschillende seizoenen. Het programma is een logisch geheel: elke natuurdag heeft een thema en er loopt een rode draad door de drie dagen.

Leerlijn groep 1 t/m 8

Drie schooldagen per jaar de natuur in voor alle groepen ter vervanging van een natuurmethode. Inhoudelijk sluit de natuureducatie aan bij de kerndoelen 39, 40 en 41 en is de Leerlijn gebaseerd op de TULE leerdoelen. Voorafgaand aan de natuurdagen geeft de leerkracht een voorbereidende les in de klas, en na afloop een verwerkingsles.


Waarom natuurwijs?

De NatuurWijs werkwijze

Kenmerkend voor NatuurWijs en onderscheidend ten opzichte van andere natuureducatieve programma’s

De natuur als klaslokaal

Uitdagende en ervaringsgerichte natuureducatie buiten in de natuur.
Van beestjes zoeken en zelf een vogelnestje maken tot reeën spotten en dennen zagen.

Hart, hoofd, handen

Kinderen voeren afwisselende en uitdagende activiteiten uit met hart (beleving en ervaring), hoofd (kennis) en handen (vaardigheden).

Deskundige NatuurWijzers

Onze deskundige NatuurWijzers weten alles over de natuur en zijn getraind in didactische en pedagogische vaardigheden.

Maatwerk

De inhoud van de natuurdagen wordt afgestemd op de kinderen, leerdoelen, thema’s op school, het natuurgebied en het seizoen.

Didactische basis

De concept-context benadering vormt de didactische basis onder de buitendagen. Alle activiteiten passen binnen de gekozen concepten (bv voedselketen) en de leefwereld van het kind (bv het werk van de boswachter).

Kerndoelen

NatuurWijs sluit aan bij de kerndoelen 39, 40 en 41: de natuurdagen kunnen lesvervangend of aanvullend aan de natuurmethode van de school worden ingezet.