ANBI-gegevens


ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling met ANBI-status draagt bij aan het algemeen nut. Voor donateurs is het aantrekkelijk om te schenken aan een instelling met ANBI-status omdat de gift onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar is. Bovendien betaalt de instelling geen erf- of schenkbelasting.


Stichting NatuurWijs heeft de ANBI-status:

Naam van de instelling

Stichting NatuurWijs

KvK nummer
Breda 54888778
Contactgegevens
Zie contact
Doelstelling
zie aanleiding, missie, visie en doelstelling
Bestuurssamenstelling:
De bestuursleden van Stichting NatuurWijs ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden voor de stichting.
Verslag van uitgevoerde activiteiten
U kunt hier het jaarverslag van 2020 inzien.
Financiële verantwoording
U kunt hier de jaarrekening van 2020 inzien.