Kinderen genieten van de buitendagen, dat staat vast. Maar ze leren er ook van: NatuurWijs is zo opgebouwd dat het bijdraagt aan meerdere kerndoelen uit het basisonderwijs.

Nieuwe leerlijn Natuur

NatuurWijs werkt met de nieuwe leerlijn Natuur, die is ontwikkeld om het biologieonderwijs te moderniseren. In het voortgezet onderwijs wordt het hele biologieonderwijs inmiddels aan de hand van deze leerlijn gegeven.

Onderdeel van deze leerlijn is de concept-contextbenadering. Dat betekent dat nieuwe kennis wordt aangeboden vanuit een levensechte situatie, zoals het werk van de boswachter.

Kerndoelen

NatuurWijs levert een belangrijke bijdrage aan een aantal kerndoelen uit het leergebied 'Oriëntatie op jezelf en de wereld':

  • Kerndoel 39: De leerling leert met zorg om te gaan met het milieu;
  • Kerndoel 40: De leerling leert in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leert hoe ze functioneren in hun leefomgeving;
  • Kerndoel 41: De leerling leert over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.

U kunt als school ervoor kiezen om natuur kerndoeldekkend voor alle groepen in te vullen met de leerlijn NatuurWijs. Neem contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Daarnaast levert NatuurWijs een bijdrage aan de kerndoelen uit de leergebieden 'Kunstzinnige Oriëntatie' en 'Bewegingsonderwijs'.

NatuurWijs sluit aan op de tussendoelen & leerlijnen (Tule) van het SLO van de genoemde kerndoelen en op de leerdoelen van Biologie Plus School.

Aansluiting op andere vakken

De ervaringen die die leerlingen op de buitendagen opdoen kunnen ook gebruikt worden tijdens het taal- en rekenonderwijs, geschiedenis of aardrijkskunde.

Tijdens een buitendag komen bijvoorbeeld rekenkundige begrippen als afstand, hoeveelheid, grootte en tijdsduur aan de orde. In de klas kunt u hier op teruggrijpen. Ook de woordenschat van de leerlingen breidt zich uit: woorden als 'boswachter', 'beheer', 'inventariseren' worden bekende begrippen. 

Wij kunnen voor u een buitenprogramma volledig rond rekenen en/of taal samenstellen.

Leerkracht Claudia uit IJsselstein vertelt: 

"Bij aardrijkskunde ging het over de IJstijd en bij geschiedenis over Napoleon Bonaparte. Tijdens de buitendag van NatuurWijs mochten de leerlingen onderzoek doen naar grondsoorten en stenen zoeken uit de IJstijd (windkanters). Ook zagen ze hoe het bos ontstaan was en hoe de soldaten van Napoleon de rechte paden waarop zij liepen hadden gemaakt. Door het zo te beleven, beklijft de leerstof echt en wordt deze niet meer vergeten."