Op scholen krijgt natuuronderwijs vaak weinig aandacht en leren kinderen over natuur uit een boek. Dat leerlingen buiten zelf de natuur kunnen ontdekken, is lang niet vanzelfsprekend. Terwijl dát toch juist de manier is waarop kinderen leren: door zelf te voelen, op te pakken en te ervaren. Universiteit Utrecht, Staatsbosbeheer en NatuurCollege hebben daarom samen NatuurWijs ontwikkeld.

NatuurWijs is opgezet volgens de nieuwste didactische ontwikkelingen en sluit aan bij de nieuwe Leerlijn Natuur. NatuurWijs levert een belangrijke bijdrage aan de kerndoelen uit het leergebied 'Oriëntatie op jezelf en de wereld'.

Lesprogramma's en schoolreisjes

Het aanbod van NatuurWijs is divers. We bieden naschoolse activiteiten, bosuitjes en zelfs themalessen voor basisscholen, brede scholen en bso's. In overleg met de NatuurWijzer bepaalt u of u een dagdeel, een hele dag of 3 maal een schooldag met uw klas naar buiten gaat. Lees meer over de mogelijkheden in onze folder voor scholen.

Kerndoelen basisonderwijs

Drie buitendagen vormen samen de NatuurWijs-leerlijn die aansluit bij de TULE-leerdoelen voor het natuuronderwijs. Tijdens de buitendagen bezoekt de klas met een NatuurWijzer een natuurgebied. Daar doen de kinderen afwisselende, uitdagende activiteiten. In elke activiteit komen de componenten ' hart, hoofd, en handen' terug.

Onderdeel van deze buitendagen zijn voorbereidende en verwerkende lessen in de klas.  De NatuurWijzer kan u helpen deze lessen vorm te geven. Lees hier Meer over de buitendagen »

Een dag NatuurWijs is meer dan een leuk dagje uit. Het is een dag vol zelfontdekkend leren en ervaren. Het programma wordt door de leerkracht en de NatuurWijzer samen opgesteld. Zo sluit het altijd aan bij de kinderen en het natuurgebied. Meer over het programma »