Behaal de kerndoelen

Kinderen genieten van de natuurdagen, dat staat vast. Maar ze leren er ook van: NatuurWijs is zo opgebouwd dat het bijdraagt aan meerdere kerndoelen uit het basisonderwijs.

Aansluiting bij natuurmethode of thema op school

NatuurWijs is maatwerk. De leerkracht en NatuurWijzer kiezen samen de leerdoelen voor een natuurdag. Er kan gekozen worden voor de nadruk op beleven of voor concrete kennis leerdoelen. Daarbij kan het programma aansluiten bij de natuurmethode of dienen ter vervanging van een les uit de methode. Indien op school met thema’s wordt gewerkt kan het thema van de natuurdag daarbij aansluiten.

Kerndoelen

NatuurWijs levert een belangrijke bijdrage aan de volgende kerndoelen uit het leergebied ‘oriëntatie op jezelf en de wereld’ en sluit aan op de tussendoelen & leerlijnen (TULE) van het SLO:

  • Kerndoel 39: De leerling leert met zorg om te gaan met het milieu;
  • Kerndoel 40: De leerling leert in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leert hoe ze functioneren in hun leefomgeving;
  • Kerndoel 41: De leerling leert over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.


Daarnaast kan NatuurWijs tijdens de natuurdagen vakoverschrijdend worden ingezet en een bijdrage leveren aan het behalen van de kerndoelen uit alle andere domeinen. Zoals: ‘Wiskunde en rekenen’, ‘Nederlandse taal’, ‘Bewegingsonderwijs’ en ‘Kunstzinnige oriëntatie’.

Leerlijn Natuur

NatuurWijs werkt met de leerlijn Natuur, die is ontwikkeld om het biologieonderwijs te moderniseren. Onderdeel van deze leerlijn is de concept-contextbenadering. Dat betekent dat nieuwe kennis wordt aangeboden vanuit een levensechte situatie, zoals het werk van de boswachter.
Zie Leerlijn voor groep 1 t/m 8 voor het deelnemen aan NatuurWijs met de hele school, ter vervanging van een methode natuur.    

 > Of vraag direct een Adviesgesprek aan