Stichting NatuurWijs

NatuurWijs is in 2006 ontstaan uit een samenwerking tussen het NatuurCollege, Staatsbosbeheer en Universiteit Utrecht. Sinds 2012 is NatuurWijs een zelfstandige stichting, gelieerd aan Staatsbosbeheer.

Lees meer over Stichting NatuurWijs onder 'Over ons'. Bijvoorbeeld over onze missie en visie, ons bestuur, medewerkers en ambassadeurs (organisatie) en de onderzoeksrapporten die aantonen dat natuureducatie van NatuurWijs zeer effectief is.