Nieuwe directeur Stichting NatuurWijs

Janneke van Montfort neemt het stokje over van Keelin O’Connor als directeur van de Stichting NatuurWijs. Keelin gaat vanaf 1 oktober met pensioen en in de zomer zal er een soepele overdracht plaatsvinden. Keelin: “Ik ben heel blij met de benoeming van Janneke en heb er het volste vertrouwen in dat NatuurWijs hiermee in goede handen is.”

Keelin leidde de afgelopen 12 jaar NatuurWijs van de oprichting tot een professionele en toonaangevende organisatie waar 120 NatuurWijzers meer dan 125.000 kinderen begeleidden bij NatuurWijs-activiteiten.

Janneke neemt het directeurschap over op het moment dat het bestuur van de Stichting NatuurWijs de ambitie heeft geformuleerd om komende jaren verder te groeien en te verbreden. Wat blijft is de missie om kinderen te verbinden met natuur waar zij onderdeel van uitmaken. Janneke: “Een missie die mij zo eigen is en die ik met liefde zal uitdragen. Het is zo ontzettend belangrijk dat kinderen de eigen band met natuur ontdekken en zich eigen maken als onlosmakelijk onderdeel van hun zijn en de ontwikkeling van hun eigen ik. Niet alleen voor henzelf, maar voor de hele wereld.”

Janneke werkt al meer dan 20 jaar bij Staatsbosbeheer in diverse strategische adviesfuncties en de laatste jaren als manager van het Nationale Parken Bureau. Het bestuur van NatuurWijs is blij dat met deze benoeming NatuurWijs niet alleen inhoudelijk in vertrouwde handen is, ook de relatie met Staatsbosbeheer is met Janneke naar de toekomst toe geborgd.

Namens het bestuur van de Stichting NatuurWijs

Debbie Kamphuis, voorzitter