Aanleiding, missie, visie, doelstelling


Aanleiding

In 2005 heeft Prinses Irene, voorzitter NatuurCollege, het initiatief genomen om NatuurWijs te ontwikkelen. Irene was geraakt door de vele berichten over het afnemende contact tussen kinderen en natuur en besloot daar wat aan te doen. Buiten spelen in de natuur is voor veel kinderen nog altijd niet vanzelfsprekend. Dit is zorgwekkend, want onderzoek wijst uit dat natuur een gunstig effect heeft op de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. In de natuur verblijven heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van zintuigen, motoriek, sociale vaardigheden, zelfwaardering en creativiteit. (o.a. van den Berg, 2009)

De natuur zit vol spannende en onverwachte dingen, waardoor kinderen hun grenzen leren verleggen en hun angsten overwinnen. Kinderen die regelmatig in een groene omgeving komen, kunnen beter omgaan met stressvolle gebeurtenissen en scoren hoger in concentratietesten. Daarnaast draagt het bewegen tijdens het buiten spelen, op een natuurlijke manier bij om op normaal gewicht te blijven.

Ten slotte, en dat is bijzonder wezenlijk, als kinderen zich verbonden voelen met de natuur waar zij deel van uitmaken, zijn ze later bereid hier verantwoordelijkheid voor te nemen. Dit legt, op de lange termijn, een basis voor een duurzame samenleving.

Missie

Stichting NatuurWijs zet zich in om kinderen in contact te brengen met de natuur, waar zij deel van uitmaken. Dit doet zij in de overtuiging dat, als kinderen zich verbonden voelen met de natuur, ze zich zullen ontwikkelen tot wereldburgers die verantwoordelijkheid nemen voor hun medemens en hun natuurlijke omgeving. Dit legt de basis voor een duurzame samenleving.

Visie

Stichting NatuurWijs gunt alle kinderen dat ze opgroeien in verbondenheid met de natuur, waarin ze spelen, ontdekken en leren. NatuurWijs wil bereiken dat alle kinderen in hun basisschooltijd minimaal één keer in aanraking komen met NatuurWijs buiten.

Doelstelling

Het doel van NatuurWijs is drieledig:

  • Kinderen zich over natuur laten verwonderen en zelf de verbondenheid tussen mens en natuur laten ervaren (‘hart’);
  • Kinderen door zelfontdekkend leren basiskennis over de natuur laten opdoen (‘hoofd’);
  • Kinderen vaardigheden aanreiken gericht op het verblijven in de natuur, spelen in de natuur en zorgen voor de natuur (‘handen’).