Onderzoeken

Zowel de Universiteit Utrecht als de Universiteit Wageningen hebben onderzoek uitgevoerd naar de effecten van NatuurWijs natuureducatie. Hier leest u enkele belangrijke conclusies.

NatuurWijs vergroot betrokkenheid bij natuur

Uit het Evaluatierapport door de Universiteit Utrecht:

"Minstens even belangrijk als de directe kennistoename is dat hun interesse en aandacht voor natuur toenemen, waardoor zij, in het algemeen, een positievere houding ten opzichte van natuuronderwijs krijgen."

Een interessante bevinding is de positieve werking van beheersactiviteiten, zoals boompjes zagen. Niet alleen vinden de meeste kinderen dit – sommige na enige afkeer in het begin – erg leuk om te doen; volgens enkele begeleiders vergroot het bovendien hun betrokkenheid. Zij snappen dat het ergens goed voor is en ondervinden dat ze zelf iets kunnen bijdragen aan natuur.

Het volledige rapport kunt u hier downloaden.

Uit het onderzoeksrapport 'Toen ik er meer over ging weten werd het leuk' door Wageningen Universiteit:

De belangrijkste conclusie is dat deelname aan NatuurWijs bij leerlingen "een herkenbare positieve invloed op de kennis, zintuiglijke en gevoelsmatige beleving, en houding en gedrag heeft ten aanzien van natuur.

De meerwaarde van het programma ligt onder meer in de volgende aspecten:

  • Kinderen komen in directe aanraking met de natuur;
  • Kinderen hebben meer houvast en interesse bij natuurlessen op school bij het begrijpen van informatie over natuur via de media;
  • Kinderen kunnen zich beter inleven in andere soorten;
  • Kinderen ervaren het belang van zorg voor natuur en geven in hun houding en gedrag beter uiting aan die zorg;
  • Kinderen beleven plezier in de natuur – niet alleen bewegend en onderzoekend, maar ook esthetisch – en zoeken de natuur vaker op.

Met andere woorden: het programma draagt eraan bij dat kinderen een groeiende belangstelling tonen voor natuur, makkelijker praten en schrijven over natuur en rijkere associaties hebben met natuur.”

Het volledige rapport kunt u hier downloaden.