Aftrekbare periodieke schenking

De belastingdienst maakt het heel aantrekkelijk om goede doelen met een ANBI-status zoals Stichting NatuurWijs, te ondersteunen met een periodieke schenking. De schenking is aftrekbaar van de belasting indien:

  • Ten minste 5 jaar lang jaarlijks hetzelfde bedrag wordt geschonken
  • De schenking wordt vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst, die zowel schenker als instelling met ANBI-status op verzoek aan de belastingdienst kan overleggen.


Vaststelling door een notaris is hier niet nodig. Je kunt het formulier van de belastingdienst voor een periodieke gift (de overeenkomst) hier downloaden.

> Vul het formulier volledig in, onderteken het en stuur het in 2-voud op naar: 

Stichting NatuurWijs
t.a.v. de Directie
Postbus 2
3800 AA  AMERSFOORT