Driedaagse in de natuur

Wil je ook samen met je klas tot over je oren het groen in? Samen met de NatuurWijzer beleef je drie dagen verspreid over het schooljaar de natuur in al haar vormen. Natuurbeleving gaat hand in hand met het opdoen van basiskennis over natuur, spelen in en zorgen voor natuur: Zelfontdekkend leren in de natuur. Het programma wordt op maat gemaakt en sluit aan bij de kinderen, de natuurmethode van  school, het seizoen en het natuurgebied. 

De Driedaagse is natuureducatie waarbij vooraf met de leerkracht de leerdoelen worden gekozen en in overleg het programma wordt samengesteld. Voorafgaand aan elke natuurdag geeft de leerkracht een inleidend lesje in de klas zodat de kinderen zijn voorbereid, en na de natuurdag een verwerkingsles. Het programma is een logisch geheel: Elke natuurdag heeft een thema en er loopt een rode draad door de drie dagen heen.