Natuurdagen voor het basisonderwijs

NatuurWijs geeft natuureducatie en -beleving in schoolverband aan kinderen van groep 1 t/m 8 en natuurbeleving aan kinderen van brede scholen en bso’s. De nadruk ligt op het beleven en ervaren van de natuur met alle zintuigen en op zelfontdekkend leren. De kinderen ervaren de natuur met hart, hoofd en handen.

Tijdens natuurdagen van NatuurWijs leren kinderen zoveel meer dan uit een boek. Basiskennis over de natuur wordt opgedaan met echte eigen ervaringen. De kinderen kunnen de natuur zien, voelen, horen, ruiken en zelfs proeven. Deze levende kennis en bijzondere ervaring blijft ze bij. Zelf een duizendpoot over je hand laten lopen beklijft beter dan honderd plaatjes in een boek.

Ook op andere vlakken leveren de natuurdagen een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. In de natuur leren kinderen angsten overwinnen en samenwerken. Bovendien zijn ze de hele dag in beweging.

de natuur in

NatuurWijs in drie varianten

Er zijn 3 mogelijkheden om met NatuurWijs de natuur in te gaan:

Bosuitje

van 1 schooldag

 Plezier in de natuur en ontdekkend en onderzoekend leren in de natuur binnen een thema naar keuze. Kies voor een hele schooldag of voor een dagdeel in de natuur met een professionele NatuurWijzer.

3-Daagse 

drie dagen in de natuur

Ontdekkend en onderzoekend leren gedurende 3 natuurdagen. Elke natuurdag aangevuld met een voorbereidende les en verwerkingsles in de klas door de leerkracht. Liefst 3 schooldagen in verschillende seizoenen.

NatuurWijs Leerlijn

voor groep 1 t/m 8

Jaarlijks 3 natuurdagen voor alle groepen, inhoudelijk afgestemd op een leerlijn natuur. Elke natuurdag aangevuld met een voorbereidende les en verwerkingsles in de klas door de leerkracht.


Waarom natuurwijs?

De NatuurWijs werkwijze

De volgende punten zijn kenmerkend voor NatuurWijs en onderscheidend ten opzichte van andere natuureducatieve programma’s:

De natuur als klaslokaal

Uitdagende en ervaringsgerichte natuureducatie buiten in de natuur. Zelfontdekkend leren in de natuur, van de natuur, over de natuur. Beestjes zoeken, een stilte wandeling, zelf een vogelnestje maken, dennen zagen op de hei, sluipen om een ree te spotten. De activiteiten sluiten aan bij wat het natuurgebied te bieden heeft.

Hart, hoofd, handen

Tijdens natuurdagen voeren de kinderen afwisselende uitdagende activiteiten uit, bestaande uit de drie kerncomponenten ‘hart’ (beleving, ervaring), ‘hoofd’ (kennis) en ‘handen’ (vaardigheden). De eigen ervaring wordt gekoppeld aan basiskennis over de natuur.

Deskundige NatuurWijzers

De kinderen gaan met de leerkracht de natuur in onder leiding van een deskundige NatuurWijzer. De NatuurWijzer heeft beroepsmatig kennis van de natuur (bv als boswachter, natuurgids, bioloog) en is getraind in didactische vaardigheden.

Maatwerk

De inhoud van de natuurdagen wordt door de Natuurwijzer in overleg met de leerkracht bepaald. De natuurdagen worden afgestemd op de kinderen, de leerdoelen, natuurmethode en thema’s op school. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van het gekozen natuurgebied en het seizoen.

Didactische basis

De concept-context methode vormt de didactische basis onder de buitendagen. Alle activiteiten passen binnen de gekozen concepten (bv voedselketen) en context (bv het werk van de boswachter). Het programma is een logisch geheel zodat de kinderen begrijpen waarom ze de opdrachten doen. 

Kerndoelen

NatuurWijs sluit aan bij de kerndoelen 39, 40 en 41: de natuurdagen kunnen lesvervangend of aanvullend aan de natuurmethode van de school worden ingezet.  De natuurdagen zijn bij uitstek geschikt om vakoverstijgend aan te sluiten bij thematisch onderwijs.